De Optimisten Kortfilm over cabaretgroep Wanzele jaren 1960

optimisten 2optimisten 3

De plaatselijke vrouwenbeweging zoekt nieuwe initiatieven om het dalende ledenaantal tegen te gaan en hun kas te spijzen. De leden vatten het idee op om een “bonte avond” te organiseren met sketches en optredens. De zoektocht naar een geschikte locatie heeft heel wat voeten in de aarde en ze hebben ook de zegen nodig van EH Pastoor en Moeder Overste van het klooster. Zal de vrouwenbeweging er in slagen EH Pastoor en Moeder Overste te overtuigen om een bonte avond te organiseren?

Wie graag wil meewerken aan ons filmproject van harte welkom, en neem contact op, we nodigen je dan uit bij de eerstvolgende vergadering.